1,đv trên đc trích trong văn bản nào?nêu nội dung của đoạn tríchtrên 2,xác định câu rút gọn trong đoạn trích và cho biết chúng bị rút gọn thành phần n

Question

1,đv trên đc trích trong văn bản nào?nêu nội dung của đoạn tríchtrên
2,xác định câu rút gọn trong đoạn trích và cho biết chúng bị rút gọn thành phần nào?
3,xác định phép liệt kê đc sử dụng trong đoạn trích.
4,tìm cụm C-V dùng để mở rộng câu và phân tích cụ thể mở rộng thành phần nào.
1-dv-tren-dc-trich-trong-van-ban-nao-neu-noi-dung-cua-doan-trichtren-2-ac-dinh-cau-rut-gon-trong

in progress 0
Nguyệt Ánh 4 months 2021-05-30T14:27:03+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-30T14:28:06+00:00

  * Câu 1:

  – Văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

  – Nội dung: Đoạn trích đã nêu lên sức mạnh của tinh thần yêu nước. Qua đó, ca ngợi tinh thần yêu nước của nhân dân ta vô cùng nồng nàn, mãnh liệt.

  * Câu 2:

  – Câu rút gọn:

   + Câu 2 và câu 3

  * Câu 3:

  – Phép liệt kê: giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo

  * Câu 4:

  – Cụm C-V dùng để mở rộng câu là: những của quý kín đáo ấy đều được trưng bày

  – Làm thành phần phụ mở rộng chủ ngữ trong câu thứ 3.

  0
  2021-05-30T14:28:41+00:00

  @Meoss_

  * Câu 1:

  – Văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

  – Nội dung: Đoạn trích đã nêu lên sức mạnh của tinh thần yêu nước. Qua đó, ca ngợi tinh thần yêu nước của nhân dân ta vô cùng nồng nàn, mãnh liệt.

  * Câu 2:

  – Câu rút gọn:

   + Câu 2 và câu 3

  – Rút gọn chủ ngữ

  * Câu 3:

  – Phép liệt kê: giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo

  * Câu 4:

  – Cụm C-V dùng để mở rộng câu là: những của quý kín đáo ấy đều được trưng bày

  – Làm thành phần phụ mở rộng chủ ngữ trong câu thứ 3.

    + Bổn phận của chúng ta // là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được trưng bày

                        CN                                             VN

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )