1. Dùng cặp quan hệ từ thích hợp để gộp 2 câu thành 1 câu : a. Tên Dậu là thân nhân của hắn . Chúng em bắt nó nộp thuế thay . …………………..

Question

1. Dùng cặp quan hệ từ thích hợp để gộp 2 câu thành 1 câu :
a. Tên Dậu là thân nhân của hắn . Chúng em bắt nó nộp thuế thay .
………………………………………………………………………………………………………
b. Bạn An học toán giỏi . Bạn ấy học Tiếng Việt cũng cừ .
………………………………………………………………………………………………………
c. Chúng em còn nhỏ tuổi . Chúng em quyết tâm làm những công việc có ích lợi cho môi trường .
………………………………………………………………………………………………………
2. Chỉ ra tác dụng của từng cặp quan hệ từ trong mỗi câu sau .
a. Nếu Nam học giỏi Toán thì Bắc lại học giỏi Văn .
……………………………………………………………………………………………………….
b. Nếu Nam chăm học thì nó thi đỗ .
……………………………………………………………………………………………………….
c. Nếu Nam chăm học thì nó đã thi đỗ .
……………………………………………………………………………………………………….
3. Cho các từ sau : núi đồi , rực rỡ , chen chúc , vườn , dịu dàng , ngọt , thành phố , ăn , đánh đập . Hãy sắp xếp các từ trên thánh các nhóm , theu 2 cách :

in progress 0
Thành Công 6 months 2021-07-07T23:32:08+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T23:33:08+00:00

  1 Dùng cặp quan hệ từ thích hợp để gộp 2 câu thành 1 câu :

  a .Tên Dậu là thân nhân của hắn . Chúng em bắt nó nộp thuế thay (trích tắt đèn)

  ->vì tên Dậu là thân nhân của hắn nên chúng em bắt nó nộp thuế thay

  b Bạn An học toán giỏi . Bạn ấy học Tiếng Việt cũng cừ

  ->không những bạn An học toán giỏi mà bạn ấy còn học Tiếng Việt cũng cừ

  c Chúng em còn nhỏ tuổi . Chúng em quyết tâm làm những công việc có ích lợi cho môi trường

  ->dù chúng em còn nhỏ tuổi nhưng chúng em quyết tâm làm những công việc có ích lợi cho môi trường

  2 Chỉ ra tác dụng của từng cặp quan hệ từ trong mỗi câu sau 

  a. Nếu Nam học giỏi Toán thì Bắc lại học giỏi Văn

  -> cặp qht chỉ sự tương đồng: nam và bắc đều có điểm mạnh riêg

  b Nếu Nam chăm học thì nó thi đỗ

  -> cặp qht nguyên nhân kết quả: nếu nam chăm học thì sẽ đỗ

  c. Nếu Nam chăm học thì nó đã thi đỗ

  cặp qht nuyên nhân kq chỉ: nguyên nhân là nam mà chăm học thì đã đỗ, chỉ sự tiếc nuối>

  3 Cho các từ sau : núi đồi , rực rỡ , chen chúc , vườn , dịu dàng , ngọt , thành phố , ăn , đánh đập . Hãy sắp xếp các từ trên thánh các nhóm , theu 2 cách :

  a, – Từ đơn: vườn, ngọt, ăn. 

  – Từ ghép: núi đồi, chen chúc, thành phố, đánh đập. 

  – Từ láy: rực rỡ, dịu dàng. 

  b, – Danh từ: núi đồi, thành phố, 

  – Động từ: chen chúc, đánh đập. 

  – Tính từ: rực rỡ, dịu dàng, ngọt. 

  0
  2021-07-07T23:33:12+00:00

  1.Dùng cặp quan hệ từ thích hợp để gộp 2 câu thành 1 câu:

  a)  tên Dậu là thân nhân của hắn nên chúng em bắt nó nộp thuế thay.

  b) Chẳng những bạn An học giỏi  bạn ấy học tiếng việt cũng cừ.

  c)  chúng em còn nhỏ nên chúng em quyết làm những công việc có ích lợi cho môi trường.

  2. Chỉ ra tác dụng của từng cặp quan hệ  từ trong mỗi câu sau:

  a) Nếu Nam học giỏi Toán thì Bắc lại học giỏi văn.

      → Nguyên nhân – kết quả

  b) Nếu bạn Nam chăm học thì nó thi đỗ.

      → Nối 2 câu thành 1 câu

  c) Nếu Nam chăm học thì nó đã thi đỗ.

      → Gỉa thiết – kết quả (điều kiện – kết quả)

  3. Cho các từ sau : núi đồi .rực rỡ, chen chúc ,vườn ,dịu dàng ,ngọt ,thành phố ,ăn ,đánh đập .Hãy sắp xếp các tuef trên thành nhóm, theo 2 cách.

  – Cách 1: 

    + Từ Đơn: vườn, ngọt, ăn.

    + Từ láy:  rực rỡ, chen chúc, dịu dàng.

    + Từ ghép: núi đồi, thành phố, đánh đập.

  – Cách 2:

    + Danh từ: núi đồi, thành phố.

    + Động từ: chen chúc, vờn, ăn, đánh đập.

    + Tính từ: rực rỡ, dịu dàng, ngọt.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )