1: Đọc “ Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ , đùng đùng nổi giận , đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa , gọi gió làm thành giông bão r

Question

1: Đọc “ Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ , đùng đùng nổi giận , đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa , gọi gió làm thành giông bão rung chuyển cả đất trời , dâng nước lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh . Nước ngập ruộng đồng , nước ngập nhà cửa , nước dâng lên lưng đồi , sườn núi , thành Phong Châu như nổi lênh bềnh
có bao nhiêu từ, tiếng , và từ phức

in progress 0
King 2 months 2021-07-30T18:09:42+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T18:11:07+00:00

  Có 48 từ ,94 tiếng , 16 từ phức

  Nhớ vote cho mị nhoa

  0
  2021-07-30T18:11:23+00:00

  Có 48 từ ,94 tiếng , 16 từ phức

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )