1.Ddocj đoạn văn sau và tìm cụm từ thik hợp để điền vào bảng dưới đây ( mỗi cột tìm từ loại hoặc tìm động từ ): ” Nghe chuyện, vua lấy lm mừng lắm …

Question

1.Ddocj đoạn văn sau và tìm cụm từ thik hợp để điền vào bảng dưới đây ( mỗi cột tìm từ loại hoặc tìm động từ ):
” Nghe chuyện, vua lấy lm mừng lắm …. cả làng phải tội”
Danh từ Cụm danh từ động từ cụm động từ chỉ từ số từ
2. Đọc câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi
Ếch ngồi đáy giếng /100
a) Câu truyện trên thuộc thể loại truyện nhân gian nào ?
b) Chuyên phê phán điều gì ?
3. kể về kỉ niệm đáng nhớ với một người mà em yêu quý.

in progress 0
Yến Oanh 7 months 2021-06-29T21:56:08+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-29T21:57:59+00:00

  1, 

  danh từ:vua, làng, gạo nếp, trâu đực, con

  cụm dt: ba thúng gạo nếp, ba con trau đực, chín con.

  động từ: nghe, làm, biết, sai, thử, ban, ra, nuôi, đem.

  cụm đt:   lấy làm, sai thử lại, ra lệnh phải nuôi, phải đem nộp.

  chỉ từ: nhưng, ấy

  số từ: chín, ba

  2,

  a, thuộc thể loại ngụ ngôn

  b,phê phán những kẻ hiểu biết cạn hẹp mà lại huênh hoang, khoác lác.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )