1/đặt 1 câu trần thuật hành động nói điều khiển , trình bày , bộc lộ cảm xúc 2/ chỉ ra hành động nói trong các câu sau và cho biết mục đích của mỗi hà

Question

1/đặt 1 câu trần thuật hành động nói điều khiển , trình bày , bộc lộ cảm xúc
2/ chỉ ra hành động nói trong các câu sau và cho biết mục đích của mỗi hành động là gì?
a) Sao cụ lo xa quá thế? Cụ còn khỏe lắm , chưa chết đâu mà sợ!
b)Vua sai lính điệu em bé vào, phán hỏi
-Thằng bé kia, mày có việc gì ? Sao lại đến đây mà khóc
c) Ông lão chào con cá và nói :
-Mụ vợ tôi nổi cơn điên rồi. Nó không muốn klàm bà nhất phẩm phu nhân nữa, nó muốn làm nữ hoàng
Con cá trả lời:
-Thôi đừng lo lắng, cứ về đi . Trời phù hộ cho lão , mụ già sẽ là nữ hoàng
d) Cai lệ nói bằng giọng khàn khàn , hét thật lớn:
-Không có tiền nộp sưu, ông sẽ dỗ cả nhà mày đi.Chửi mắng thôi đấy à!

in progress 0
Hưng Khoa 8 months 2021-05-23T20:12:07+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T20:13:34+00:00

  1. Điền khiển: đưa cho mình cây bút.

  Trình bày: nó dùng để viết.

  Bộc lộ cảm xúc: hãy để mình làm cho.

  2. Hành động nói và mục đích

  a) sao cụ lo xa… đâu mà sợ

  -> trình bày 

  b) thằng bé kia.. đâu mà khóc

  -> hỏi

  c) mụ vợ tôi… nữ hoàng

  -> trình bày

  Thôi đừng lo… nữa hoàng 

  -> trình bày 

  c) ko có tiền… thôi đấy à!

  -> bộc lộ cảm xúc 

  Nếu sai mong bn bỏ qua. Xin hay nhất

  0
  2021-05-23T20:13:54+00:00

  `1,`

  `-` Câu trần thuật điều khiển : “Bạn rót hộ mình cốc nước đi.”

     `-` Câu trần thuật trình bày : ” Cái bàn này dùng để làm việc, không dùng để học”

     `-` Câu trần thuật bộc lộ cảm xúc : “Nhà Minh tuy nghèo nhưng cậu ấy học giỏi lắm”.

  `2, `

  a,* HĐN : “Sao cụ lo xa quá thế?”

  `→` Mục đích : Dùng để hỏi.

  * HĐN :”Cụ còn khỏe lắm , chưa chết đâu mà sợ!”

  `→` Mục đích : Dùng để khẳng định.

  b,

  c,* HĐN : “Mụ vợ tôi nổi cơn điên rồi”.

  `→` Dùng để trình bày.

  * HĐN : “Nó không muốn làm bà nhất phẩm phu nhân nữa, nó muốn làm nữ hoàng.”

  `→` Mục đích : Dùng để đề nghị, ra lệnh.

  * HĐN : “Thôi đừng lo lắng, cứ về đi.”

  `→` Dùng để khuyên răn.

  *HĐN : Trời phù hộ cho lão, mụ già sẽ là nữ hoàng.”

  `→` Dùng để khẳng định.

  d, *HĐN :”Không có tiền nộp sưu, ông sẽ dỗ cả nhà mày đi”.

  `→` Dùng để khẳng định.

  * HĐN : “Chửi mắng thôi đấy à!”

  `→` Dùng để chỉ mức độ.

  `#Study well`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )