1 cửa hàng khuyến mãi bánh bông lan mua 4 tặng 1. giá 1 bánh là 6000đ. bạn lâm mua 11 bánh. bạn thành mua 14 bánh. 2 bạn bàn mua chung để ít tiền hơn.

Question

1 cửa hàng khuyến mãi bánh bông lan mua 4 tặng 1. giá 1 bánh là 6000đ. bạn lâm mua 11 bánh. bạn thành mua 14 bánh. 2 bạn bàn mua chung để ít tiền hơn. hỏi 2 bạn mua chung thì đỡ tốn bao nhiêu tiền và mỗi bạn trả bao nhiêu?

in progress 0
Thông Đạt 1 year 2020-11-12T23:26:38+00:00 3 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-12T23:28:30+00:00

  Đáp án:

  Đỡ tốn 6000 đồng 

  Lâm: 52800 đồng

  Thành : 67200 đồng 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : 8+2+1=11

  Nếu bạn Lâm mua riêng thì số tiền phải trả là 

  (8+1).6000=54000 đồng ( 2 bánh còn lại được tặng)

  Ta có : 8+2+4=14

  Nếu bạn Thành mua riêng thì số tiền phải trả là :

  (8+4).6000=72000 đồng ( 2 bánh còn lại được tặng)

  Nếu hai bạn mua chung thì tổng số bánh là 

  11+14=25 bánh 

  25=20+5

  Số tiền mà Lâm và Thành cần bỏ ra là 

  20.6000=120000 đồng ( 5 bánh còn lại được tặng)

  Hai bạn mua chung thì đỡ tốn số tiền là : 

  (54000+72000)-120000=6000 đồng

  Lâm phải trả số tiền là :

  120000:25.11=52800 đồng 

  Thành phải trả số tiền là :

  120000-52800=67200 đồng 

  0
  2020-11-12T23:28:35+00:00

  2 bạn mua chung hết 25 cái bánh ⇒ 2 bạn cần phải tốn 25.6000=150000 đ nếu không có khuyến mãi

  Gọi số bánh ít nhất à 2 bạn cần phải mua là: x

  Vì mua 4 tặng 1 nên ta có:

       x+$\frac{1}{4}$.x=25

  ⇔ x=20

  Số tiền 2 bạn phải trả khi có khuyến mãi là: 20.6000=120000đ

  ⇒ 2 bạn đỡ tốn 30000 đồng

  Số tiền Lâm phải trả là: 12000:25.11=52800đ

  Số tiền Thành phải trả là: 12000-52800=67200đ

  0
  2020-11-12T23:28:47+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hang khuyen mai 247 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )