1.Con sông nào sau đây chảy bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng và chảy qua lãnh thổ nước ta? A:Sông Hoàng Hà. B:Sông Trường Giang. C:Sông Hằng. D:Sô

Question

1.Con sông nào sau đây chảy bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng và chảy qua lãnh thổ nước ta?
A:Sông Hoàng Hà.
B:Sông Trường Giang.
C:Sông Hằng.
D:Sông Mê Kông.
2.Ranh giới tự nhiên phân chia Châu Á và Châu Âu là dãy núi
A:Hi-ma-lay-a.
B:U-ran.
C:Gát Tây.
D:Gát Đông.
3.Đới cảnh quan nào sau đây ở Châu Á có vị trí tiếp giáp Bắc Băng Dương?
A:Thảo nguyên.
B:Rừng lá kim.
C:Rừng lá rộng.
D:Đài nguyên.
4.Từ Bắc xuống Nam, khu vực Nam Á có số miền địa hình chính là
A:4.
B:5.
C:3.
D:6.
5.Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự bất ổn về chính trị ở khu vực Tây Nam Á là
A:nguồn tài nguyên giàu có, đa sắc tộc
B:tài nguyên giàu có, vị trí chiến lược quan trọng.
C:có nền kinh tế phát triển, đa sắc tộc.
D:có vị trí chiến lược quan trọng, đông dân cư.
6.Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á là
A:Nê-pan.
B:Ấn Độ.
C:Băng-la-đét.
D:Bu-tan.
7.Khó khăn lớn nhất trong phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực Tây Nam Á là
A:cơ sở vật chất kĩ thuật yếu kém.
B:khí hậu khô hạn, ít mưa.
C:thiếu lao động có trình độ.
D:khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều.
8.Châu lục nào sau đây là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới?
A:Châu Phi.
B:Châu Âu.
C:Châu Mĩ.
D:Châu Á.
9.Cây lúa gạo phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây ở Châu Á?
A:Đông Nam Á.
B:Tây Á.
C:Bắc Á.
D:Tây Nam Á.
A:Tròn.
B:Cột .
C:Đường.
D:Miền.
10.Tây Nam Á tiếp giáp với các châu lục nào sau đây?
A:Châu Phi, Châu Mĩ.
B:Châu Âu, Châu Mĩ.
C:Châu Đại Dương, Châu Âu.
D:Châu Phi, Châu Âu.
11.Dạng địa hình chủ yếu của khu vực Đông Á là
A:bồn địa và cao nguyên.
B:đồng bằng và cao nguyên.
C:núi cao và sơn nguyên.
D:cao nguyên và núi cao.
12.Đại bộ phận lãnh thổ khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nào sau đây?
A:Xích đạo.
B:Cận nhiệt đới.
C:Cận xích đạo.
D:Nhiệt đới gió mùa.
13.Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở Châu Á có đặc điểm nào sau đây?
A:Có nguồn tài nguyên dồi dào.
B:Nền kinh tế xã hội phát triển toàn diện.
C:Tốc độ công nghiệp hóa chậm.
D:Tốc độ công nghiệp hóa nhanh.
14.Dựa trên các điều kiện về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, Tây Nam Á có thể phát triển được ngành kinh tế nào sau đây?
A:Nông nghiệp, công nghiệp dệt may.
B:Nông nghiệp, công nghiệp khai thác lâm sản.
C:Nông nghiệp, công nghiệp hóa chất.
D:Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ.
15.Quốc gia nào ở khu vực Đông Á có nền công nghiệp phát triển cao với nhiều ngành công nghiệp đứng vị trí hàng đầu thế giới?
A:Hàn Quốc.
B:Nhật Bản.
C:Đài Loan.
D:Trung Quốc.
16.Khu vực có số dân đông nhất ở Châu Á là
A:Đông Á.
B:Bắc Á.
C:Tây Nam Á.
D:Đông Nam Á.
17.Số đới khí hậu thuộc Châu Á là
A:4.
B:3.
C:5.
D:6.
18.Phật giáo ra đời trong khoảng thời gian nào sau đây?
A:Thế kỉ VII trước Công nguyên.
B:Thế kỉ V trước Công nguyên.
C:Thế kỉ VI trước Công nguyên.
D:Thế kỉ IV trước Công nguyên.
19.Hướng chủ yếu của các dãy núi ở Châu Á là
A:Đông – Tây hoặc gần Đông – Tây và Bắc Nam hoặc gần Bắc – Nam.
B:Đông – Tây hoặc gần Đông – Tây và vòng cung.
C:Vòng cung và Tây Bắc – Đông Nam, hoặc Tây – Đông.
D:Tây Bắc – Đông Nam và Bắc – Nam hoặc gần Bắc Nam
20.Sản lượng khai thác dầu mỏ hằng năm của Tây Nam Á chiếm khoảng bao nhiêu phần sản lượng dầu của thế giới?
A:2/3.
B:1/4.
C:1/3.
D:3/4.
21.Quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Á giàu tiềm năng và có nền kinh tế phát triển nhanh?
A:Hàn Quốc.
B:Đài Loan.
C:Nhật Bản.
D:Trung Quốc.
22.Thành phố đông dân nhất ở Châu Á hiện nay là
A:Băng Cốc.
B:Mum -bai.
C:Thượng Hải.
D:Tô-ki-ô.
23.Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào sau đây?
A:Nhiệt đới.
B:Ôn đới.
C:Xích đạo.
D:Cận nhiệt đới.
24.Mạng lưới sông ngòi ở Châu Á có đặc điểm nào sau đây?
A:Phân bố đồng đều.
B:Có ít hệ thống sông lớn.
C:Chế độ nước ổn định.
D:Phân bố không đều.

in progress 0
Orla Orla 10 months 2021-01-06T06:33:30+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-06T06:35:23+00:00

  1.Con sông nào sau đây chảy bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng và chảy qua lãnh thổ nước ta? A:Sông Hoàng Hà.

  B:Sông Trường Giang.

  C:Sông Hằng.

  D:Sông Mê Kông.

  2.Ranh giới tự nhiên phân chia Châu Á và Châu Âu là dãy núi

  A:Hi-ma-lay-a.

  B:U-ran.

  C:Gát Tây.

  D:Gát Đông.

  3.Đới cảnh quan nào sau đây ở Châu Á có vị trí tiếp giáp Bắc Băng Dương?

  A:Thảo nguyên.

  B:Rừng lá kim.

  C:Rừng lá rộng.

  D:Đài nguyên.

  4.Từ Bắc xuống Nam, khu vực Nam Á có số miền địa hình chính là

  A.4

  B:5.

  C:3.

  D:6.

  5.Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự bất ổn về chính trị ở khu vực Tây Nam Á là

  A:nguồn tài nguyên giàu có, đa sắc tộc

  B:tài nguyên giàu có, vị trí chiến lược quan trọng.

  C:có nền kinh tế phát triển, đa sắc tộc.

  D:có vị trí chiến lược quan trọng, đông dân cư.

  6.Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á là

  A:Nê-pan.

  B:Ấn Độ.

  C:Băng-la-đét.

  D:Bu-tan.

  7.Khó khăn lớn nhất trong phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực Tây Nam Á là

  A:cơ sở vật chất kĩ thuật yếu kém.

  B:khí hậu khô hạn, ít mưa.

  C:thiếu lao động có trình độ.

  D:khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều.

  8.Châu lục nào sau đây là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới?

  A:Châu Phi.

  B:Châu Âu.

  C:Châu Mĩ.

  D:Châu Á.

  9.Cây lúa gạo phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây ở Châu Á?

  A:Đông Nam Á.

  B:Tây Á.

  C:Bắc Á.

  D:Tây Nam Á.

  A:Tròn.

  B:Cột .

  C:Đường.

  D:Miền.

  10.Tây Nam Á tiếp giáp với các châu lục nào sau đây?

  A:Châu Phi, Châu Mĩ.

  B. Châ Âu, Châu Mĩ.

  C:Châu Đại Dương, Châu Âu.

  D:Châu Phi, Châu Âu.

  11.Dạng địa hình chủ yếu của khu vực Đông Á là

  A:bồn địa và cao nguyên.

  B:đồng bằng và cao nguyên.

  C:núi cao và sơn nguyên.

  D:cao nguyên và núi cao.

  12.Đại bộ phận lãnh thổ khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nào sau đây?

  A:Xích đạo.

  B:Cận nhiệt đới.

  C:Cận xích đạo.

  D:Nhiệt đới gió mùa.

  13.Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở Châu Á có đặc điểm nào sau đây?

  A:Có nguồn tài nguyên dồi dào.

  B:Nền kinh tế xã hội phát triển toàn diện.

  C:Tốc độ công nghiệp hóa chậm.

  D:Tốc độ công nghiệp hóa nhanh.

  14.Dựa trên các điều kiện về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, Tây Nam Á có thể phát triển được ngành kinh tế nào sau đây?

  A:Nông nghiệp, công nghiệp dệt may.

  B:Nông nghiệp, công nghiệp khai thác lâm sản.

  C:Nông nghiệp, công nghiệp hóa chất.

  D:Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ.

  15.Quốc gia nào ở khu vực Đông Á có nền công nghiệp phát triển cao với nhiều ngành công nghiệp đứng vị trí hàng đầu thế giới?

  A:Hàn Quốc.

  B:Nhật Bản.

  C:Đài Loan.

  D:Trung Quốc.

  16.Khu vực có số dân đông nhất ở Châu Á là

  A:Đông Á. B:Bắc Á. C:Tây Nam Á. D:Đông Nam Á.

  17.Số đới khí hậu thuộc Châu Á là

  A:4. B:3. C:5. D:6.

  18.Phật giáo ra đời trong khoảng thời gian nào sau đây?

  A:Thế kỉ VII trước Công nguyên.

  B:Thế kỉ V trước Công nguyên.

  C:Thế kỉ VI trước Công nguyên.

  D:Thế kỉ IV trước Công nguyên.

  19.Hướng chủ yếu của các dãy núi ở Châu Á là

  A:Đông – Tây hoặc gần Đông – Tây và Bắc Nam hoặc gần Bắc – Nam.

  B:Đông – Tây hoặc gần Đông – Tây và vòng cung.

  C:Vòng cung và Tây Bắc – Đông Nam, hoặc Tây – Đông.

  D:Tây Bắc – Đông Nam và Bắc – Nam hoặc gần Bắc Nam

  20.Sản lượng khai thác dầu mỏ hằng năm của Tây Nam Á chiếm khoảng bao nhiêu phần sản lượng dầu của thế giới?

  A:2/3. B:1/4. C:1/3. D:3/4.

  21.Quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Á giàu tiềm năng và có nền kinh tế phát triển nhanh?

  A:Hàn Quốc. B:Đài Loan. C:Nhật Bản. D:Trung Quốc.

  22.Thành phố đông dân nhất ở Châu Á hiện nay là

  A:Băng Cốc. B:Mum -bai. C:Thượng Hải. D:Tô-ki-ô.

  23.Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào sau đây?

  A:Nhiệt đới. B:Ôn đới. C:Xích đạo. D:Cận nhiệt đới.

  24.Mạng lưới sông ngòi ở Châu Á có đặc điểm nào sau đây?

  A:Phân bố đồng đều. B:Có ít hệ thống sông lớn. C:Chế độ nước ổn định. D:Phân bố không đều.

  0
  2021-01-06T06:35:39+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo sơn nguyên tây tạng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )