1: Có ý kiến cho rằng chuyện Chiếc lá cuối cùng có 2 cốt truyện a) cốt truyện nổi b) cốt truyện chìm => em có đồng ý với ý kiến nào? Vì sao 2: Biết b

Question

1: Có ý kiến cho rằng chuyện Chiếc lá cuối cùng có 2 cốt truyện
a) cốt truyện nổi
b) cốt truyện chìm
=> em có đồng ý với ý kiến nào? Vì sao
2: Biết bệnh tình và ý nghĩ của Giôn Xi cụ Bơ men có tâm trạng và hành động như thế nào?

in progress 0
Thu Cúc 5 months 2021-08-16T04:37:15+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-16T04:38:38+00:00

    Liệt kê những đại từ đổi như he – his 

    và các từ   trái nghĩa trong so sánh hơn và hơn nhất như cheaper – ễpnsive 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )