1) Có mấy câu đặc biệt trong đoạn văn sau: (1) “Đã qua những ngày Tết cổ truyền, con lại bước chân lên tàu, và đi, đi đến một miền đất xa xôi mà con đ

Question

1)
Có mấy câu đặc biệt trong đoạn văn sau: (1) “Đã qua những ngày Tết cổ truyền, con lại bước chân lên tàu, và đi, đi đến một miền đất xa xôi mà con đã chọn để học tập. (2) Con đi xa mẹ, xa gia đình, xa bạn bè và xa quê hương. (3) Ôi! (4) Hai tiếng quê hương! (5) Nhớ quê!
(1 Điểm)
a.Có 2 câu đặc biệt.
b.Có 3 câu đặc biệt.
c.Có 4 câu đặc biệt.
d.Có 5 câu đặc biệt.
2)
Bạn Lan hỏi bạn Hoa:
– Biển đề tên gọi trường mình có phải là câu đặc biệt không nhỉ?
– Không.
– Vậy “Ngữ văn 7” ở bìa sách của chúng mình có phải là câu đặc biệt không?
– Cũng không phải.
– Thế biển đề “Giặt là” trước cửa nhà cậu có phải là câu đặc biệt không?
– Đó là câu rút gọn vì mẹ tớ giặt và là mà.
Qua câu chuyện cả hai bạn, em thấy đúng sai như thế nào?
a.Bạn Hoa trả lời đúng, đó là các câu bình thường, không phải câu đặc biệt.
b.Bạn Hoa trả lời đúng, đó là các câu rút gọn, bạn Lan chưa ôn bài kĩ nên nhận nhầm.
c.Bạn Hoa trả lời sai. Các trường hợp mà Lan hỏi đều là câu đặc biệt vì nó nêu sự tồn tại hiển nhiên của sự vật, hiện tượng.
d.Bạn Hoa trả lời sai. Các trường hợp mà Lan hỏi đều là câu đặc biệt vì nó nêu lên nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong cuộc hội thoại.
3)
Trong các câu sau, câu nào là câu đặc biệt?
a.Bác đã làm xong cả rồi chứ?
b.Bác ơi!
c.Bác tôi đang làm việc.
d.Mời bác vào đây xơi nước!
( fighttinggggggg!!!!)

in progress 0
Orla Orla 7 months 2021-07-05T08:25:58+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T08:26:58+00:00

  1) B có 3 câu đặc biệt 

  Đó là câu (3);(4);(5)

  2)

  c.Bạn Hoa trả lời sai. Các trường hợp mà Lan hỏi đều là câu đặc biệt vì nó nêu sự tồn tại hiển nhiên của sự vật, hiện tượng.

  3) b.Bác ơi!

  Nocopy 

  Xin ctlhn ạ

  0
  2021-07-05T08:27:16+00:00

  1)a

  2)c

  3)b

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )