1)CMR:n-5/3n-14 là phân số tối giản với số nguyên n. 2)Tìm số nguyên n để phân số 2n-1/3n+2 rút gọn được. 3)Tím các số tự nhiên a và b biết rằng a/b=4

Question

1)CMR:n-5/3n-14 là phân số tối giản với số nguyên n.
2)Tìm số nguyên n để phân số 2n-1/3n+2 rút gọn được.
3)Tím các số tự nhiên a và b biết rằng a/b=49/56 và ƯCLN(a,b)=12
các bạn giúp mình với mình cảm ơn rất nhiều

in progress 0
Neala 1 tháng 2021-05-15T16:45:17+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  1) Gọi `ƯCLN(n – 5; 3n – 14) = d` `(d ∈ N)`

  $\ ⇒ \begin{cases}n- 5 \vdots d\\3n – 14 \vdots d\\\end{cases}$

  $\ ⇒ \begin{cases}3(n- 5) \vdots d\\3n – 14 \vdots d\\\end{cases}$

  $\ ⇒ \begin{cases}3n – 15 \vdots d\\3n – 14 \vdots d\\\end{cases}$

  `⇒ (3n – 14) – (3n – 15) \vdots d`

  `⇒ 3n – 14 – 3n + 15 \vdots d`

  `⇒ 1 \vdots d`

  `⇒ d = 1`

  Vậy…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )