1 : cho tam giác ABC có các đường phân giác BD;CE cắt nhau tại O. Qua A vẽ các đường vuông góc với BD và CE , chúng cắt BC theo thứ tự tại N và M . G

Question

1 : cho tam giác ABC có các đường phân giác BD;CE cắt nhau tại O. Qua A vẽ các đường vuông góc với BD và CE , chúng cắt BC theo thứ tự tại N và M . Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ O đến BC . Chứng minh M đối xứng với N qua OH

0
Amity 11 months 2020-10-23T06:50:53+00:00 0 Answers 114 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )