1,Cho đơn thức A=(-2/5x^3)(15/16x^2y^2)(-3x)^2 a,thu gọn đa thức A b,Xác định hệ số của m để đa thức F(x)=Mx^2+3(m-1)x-16 có nghiệm là -2

Question

1,Cho đơn thức A=(-2/5x^3)(15/16x^2y^2)(-3x)^2
a,thu gọn đa thức A
b,Xác định hệ số của m để đa thức F(x)=Mx^2+3(m-1)x-16 có nghiệm là -2
MN ƠI GIẢI HỘ MÌNH ĐC K

in progress 0
5 months 2021-05-06T12:22:13+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-06T12:23:49+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a) Ta có:

  $\begin{array}{l}
  A = \left( {\dfrac{2}{5}{x^3}} \right).\left( {\dfrac{{15}}{{16}}{x^2}{y^2}} \right).{\left( { – 3x} \right)^2}\\
   = \left( {\dfrac{2}{5}.\dfrac{{15}}{{16}}.{{\left( { – 3} \right)}^2}} \right).\left( {{x^3}.{x^2}{y^2}.{x^2}} \right)\\
   = \dfrac{{27}}{8}{x^7}{y^2}
  \end{array}$

  b) Ta có:

  Để $f\left( x \right) = m{x^2} + 3\left( {m – 1} \right)x – 16$ có nghiệm là $-2$

  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow f\left( { – 2} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow m.{\left( { – 2} \right)^2} + 3\left( {m – 1} \right).\left( { – 2} \right) – 16 = 0\\
   \Leftrightarrow  – 2m – 10 = 0\\
   \Leftrightarrow m =  – 5
  \end{array}$

  Vậy $m=-5$ thỏa mãn đề

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )