1. Cho đoạn văn sau : “Sơn Tinh không hề nao núng , thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi , dời từng dãy núi , dựng thành lũy đất , ngăn chặn dòng nước

Question

1. Cho đoạn văn sau : “Sơn Tinh không hề nao núng , thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi , dời từng dãy núi , dựng thành lũy đất , ngăn chặn dòng nước lũ ”
a) Tìm từ đơn , từ ghép , từ láy
b) Đoạn văn có bao nhiêu tiếng , bao nhiêu từ ?
c) Tìm từ mượn
d) Giải thích nghĩa từ “nao núng” . Cho biết em dùng cách nào để giải nghĩa của từ
e) Trong những từ sau từ nào là từ nhiều nghĩa , từ nào là từ 1 nghĩa : “Sơn Tinh , quả , dãy núi , nước , đồi núi , hoa , chân , đầu”
g) Chỉ ra hiện tượng chuyển nghĩa của những từ nhiều nghĩa em vừa tìm được

in progress 0
Yến Oanh 2 months 2021-08-02T10:06:23+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T10:08:21+00:00

  Câu 1 : 

  -Từ đơn : từng , không , hề , ..

  -Từ ghép : quả đồi, phép lạ

  -Từ láy : nao núng 

  Câu 2 : 

  -27 từ 

  Câu 3 : 

  -Từ mượn : thần ..

  Câu 4 : 

  -Nao núng : bắt đầu không giữ vững tinh thần

  Câu 5 : 

  -Từ nhiều nghĩa : Sơn tinh, dãy núi, đồi hoa

  -Từ 1 nghĩa : quả, nước, hoa, chân, đầu 

  Câu 6 : 

  Bốc từ quả đồi 

  -Rời từng dãy núi 

  => Sức mạnh cường tráng, khỏe mạnh của Sơn Tinh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )