1.Cho các chất : CH4 , C2H2 , C2H4 , C2H6 . Trong các chất đó, số chất có phản ứng với dung dịch nước brom là A: 3 B: 2 C: 4 D: 1 2.Dãy chất nào sau

Question

1.Cho các chất : CH4 , C2H2 , C2H4 , C2H6 . Trong các chất đó, số chất có phản ứng với dung dịch
nước brom là
A: 3 B: 2
C: 4 D: 1
2.Dãy chất nào sau đây gồm các chất đều thuộc loại hidrocacbon ?
A: C2 H4 , CH4 , C2 H4 O2 . B: C4 H8 , CH4 , C2 H2 .
C: C2 H4 , C6 H6 , C2 H5 Cl. D: C2 H6 O, C2 H4 , C6 H6
3.Chất nào sau đây không có cấu tạo mạch hở ?
A: Metan. B: Benzen.
C: Etilen. D: Axetilen
4.Chất nào sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom?
A: Benzen. B: Metan.
C: Rượu etylic. D: Axetilen
5.Các trái cây, trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí nào sau đây?
A: Axetilen. B: Etilen.
C: Metan. D: Etan.
6.Khi đun nóng chất béo với kiềm, sản phẩm tạo ra là
A: glixerol và các axit béo B: rượu etylic và natri axetat
C: glixerol và các muối của các axit béo D: rượu etylic và muối của các axit béo
7.Thể tích (đktc) khí oxi tối thiểu cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít (đktc) khí C2 H2 là
A: 11,2 lít. B: 5,6 lít.
C: 13,44 lít. D: 14 lít.
8.Cho rượu etylic 25 tác dụng với Na dư. Số phản ứng hóa học xảy ra là 0
A: 2 B: 1
C: 4 D: 3
25.Cho 17,25 ml C2H5 OH (có khối lượng riêng là 0,8g/ml) tác dụng hết với Na. Thể tích (đktc) khí H2
sinh ra là
A: 5,6 lít. B: 4,48 lít.
C: 3,36 lít. D: 6,72 lít
24.Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có 1 liên kết đôi ?
A: C2H2 . B: C2H4 .
C: C6H6 . D: CH4
23.Axit axetic có phản ứng với chất nào sau đây ?
A: Mg. B: K2SO4 .
C: NaCl. D: Cu.
22.Để tách riêng CH4 từ hỗn hợp gồm CH4 , CO2 và SO2 người ta dùng phương pháp nào sau đây?
A: Dẫn hỗn hợp vào dung dịch nước brom dư B: Cho hỗn hợp tác dụng với H2 dư, nung nóng.
C: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp. D: Dẫn hỗn hợp vào dung dịch Ca(OH)2 dư
21.Có các bình khí riêng biệt, không nhãn, chứa một trong các khí sau C2H4 , CH4 , CO2 . Có thể dùng
các thuốc thử nào sau đây để phân biệt các bình khí trên ?
A: Nước vôi trong, quỳ tím B: Dung dịch brom, nước vôi trong
C: Quỳ tím, phenolphtalein D: Dung dịch brom, phenolphtalein.
20.Khi cho khí etilen vào dung dịch brom, sản phẩm tạo thành có công thức là
A: C2H4 Br2 . B: C2H5 Br.
C: C2H4 Br4 . D: C2H2 Br4
18.Chất nào sau đây phản ứng được với C2 H5 OH để giải phóng khí H2 ?
A: CH3 COOH B: Na2CO3
C: Na D: NaOH
16.Khi cho bột NaHCO3 vào dung dịch CH3 COOH, hiện tượng xảy ra là
A: chất rắn không tan, có bọt khí B: có chất kết tủa trắng.
C: chất rắn tan ra. D: chất rắn tan, có bọt khí.
15
Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt rượu etylic và giấm ăn bằng phương pháp hóa học ?
A: Nước. B: Quỳ tím.
C: Natri. D: Dung dịch NaOH.
11.Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ?
A: Chất béo. B: Glucozơ.
C: Etyl axetat. D: Saccaroz
10.Chất nào sau đây không dùng làm nhiên liệu ?
A: Dầu hỏa. B: Khí metan
C: Than, củi. D: Axit axetic.

in progress 0
Hưng Khoa 10 months 2020-11-21T07:11:09+00:00 3 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T07:13:04+00:00

  Đáp án:

  1A: 3

  2B: C4 H8, CH4, C2

  3C: Etilen

  4B: Metan.

  5A: Axetilen

  6D: rượu etylic và muối của các axit béo

  7A: 11,2 lít.

  8 B: 1

  25A: 5,6 lít.

  24 B: C2H4 .

  23C: NaCl.

  22D: Dẫn hỗn hợp vào dung dịch Ca(OH)2 dư

  21C: Quỳ tím, phenolphtalein

  20A: C2H4 Br2

  18D: NaOH

  16C: chất rắn tan ra. D: chất rắn tan, có bọt khí.

  15 B: Quỳ tím.

  11B: Glucozơ.

  10C: Than, củi.

  0
  2020-11-21T07:13:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  1-cho-cac-chat-ch4-c2h2-c2h4-c2h6-trong-cac-chat-do-so-chat-co-phan-ung-voi-dung-dich-nuoc-brom

  0
  2020-11-21T07:13:14+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo brom là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )