1.Cho A={x ∈ N / x < 10} ; B={y ∈ N / y =2k , k ∈ N , k < 5} a.Tập hợp B được cho bởi cách gì? b.Quan hệ giữa tập hợp A và tập hợp B là gì? Vì sao?

Question

1.Cho A={x ∈ N / x < 10} ; B={y ∈ N / y =2k , k ∈ N , k < 5} a.Tập hợp B được cho bởi cách gì? b.Quan hệ giữa tập hợp A và tập hợp B là gì? Vì sao? 2.F = {2;6;10;...;102} a.Hãy viết tập hợp F theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử. b.Tính tổng các phần tử của tập hợp F. c.Có bao nhiêu tập hợp con của F mà mỗi tập hợp có 2 phần tử? Giúp mình nha các bạn

in progress 0
Maris 1 year 2020-11-21T03:01:43+00:00 1 Answers 97 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T03:02:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 2 

  F={x €N|2 <x <102}|chia hết cho 4.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )