1) Cho A(1;-5). Viết pt tổng quát của đường thẳng biết: a) đenta đi qua điểm A và có VTPT n (2; 3). b) đenta đi qua điểm A và có hệ số góc k=4. c) đe

Question

1) Cho A(1;-5). Viết pt tổng quát của đường thẳng biết:
a) đenta đi qua điểm A và có VTPT n (2; 3).
b) đenta đi qua điểm A và có hệ số góc k=4.
c) đenta đi qua điểm A và song song d: x-3y+3=0.
d) đenta đi qua điểm A và vuông góc trục tung.
2) Cho tam giác ABC biết A(2;0), B(0;4), C(1;3). Viết pt tổng quát của:
a) đường cao AH.
b) đường trung trực của đoạn thẳng BC.
c) đường thẳng AB.
d) đường thẳng qua C và song song với AB.
3) Cho tam giác ABC có trung điểm 3 cạnh là M(– 1;– 1), N(1;9), P(9:1)
a) Lập phương trình các đường trung trực. Từ đó suy ra tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp
tam giác ABC.
b) Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC.
4) Cho M(2;1). Viết pt tổng quát của đường thẳng d đi qua M và chắn trên hai trục tọa độ 2
đoạn thẳng bằng nhau (hay tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân tại O).
5) Cho tam giác ABC biết trung điểm 1 cạnh là M(– 1;1) và 2 cạnh có phương trình
d1: x + y – 2 = 0 và d2: 2x + 6y + 3 = 0. Xác định toạ độ các đỉnh của tam giác.
Giúp mình với ạ, chi tiết ra nhé

in progress 0
Khoii Minh 9 months 2021-04-14T17:30:15+00:00 3 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-14T17:32:09+00:00

  Đáp án:a)2x+3y+13=0

  b)y-4x+9=0

  c) x-3y+16=0

   

  Giải thích các bước giải:

  1. a) Δ đi qua A và có VTPT n=(2;3)

  ⇒2(x-1)+3(y+5)=0

  ⇒2x+3y+13=0

  b) Ta có: y=4(x-1)-5

            ⇒y-4x+9=0

  c)Δ∈d⇒ Δ: x-3y+m=0

  A(1;-5)∈Δ: -1-3×(-5)+m=0

  ⇒m=16

  ⇒Δ: x-3y+16=0

   

  0
  2021-04-14T17:32:12+00:00

  Giải thích các bước giải:

   

  1-cho-a-1-5-viet-pt-tong-quat-cua-duong-thang-biet-a-denta-di-qua-diem-a-va-co-vtpt-n-2-3-b-dent

  0
  2021-04-14T17:32:18+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo phương trình tổng quát của đường thẳng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )