1.cho 2 ps 6/7 và 1/9 tìm 1ps sao cho thêm ps này vào 6/7 và bớt ps này ở 1/9 ta được tỉ số 2 ps mới là 3 2, tìm ps biết cùng thêm ps này vào 2 ps 6/

Question

1.cho 2 ps 6/7 và 1/9 tìm 1ps sao cho thêm ps này vào 6/7 và bớt ps này ở 1/9 ta được tỉ số 2 ps mới là 3
2, tìm ps biết cùng thêm ps này vào 2 ps 6/7 và 2/9 ta được 2ps mới có tỉ số là 3
3.cùng bớt ps này ở 7/8 và 2/3 được 2 ps mới có tỉ số là 1/4 tìm ps đó

in progress 0
Acacia 11 months 2020-10-28T13:30:23+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T13:31:42+00:00

  Đáp án:

  Theo đề bài, ta có:

  \frac{1+a}{9+b}:\frac{6-a}{7-b}=3

  Tổng 2 p/s ban đầu của 2 p/s sẽ ko thay đổi

  Tổng ban đầu của 2 p/s là:

          9+b1+a:7b6a=3

  Ta có sơ đồ: 

  P/s 1: |—–|

  P/s 2: |—–|—–|—–|

  Tổng số phần bằng nhau là:

           1 + 3 = 4 (phần)

  Phân số thứ nhất sau khi thay đổi là: 

            \frac{61}{63}:4\times1=\frac{61}{252}

  Phân số a/b cần tìm là:

             \frac{61}{252}-\frac{1}{9}=\frac{11}{84}

                                     Đáp số: \frac{11}{84}

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )