1. Cho 2 đa thức: P(x)=5x^3-3x+7-x Và Q(x)=-5x^3+2x-3+2x-x^2-2 a.Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x). Tìm đa thức M(x)=P(x)+Q(x) b.Tìm nghiệm của hai đ

Question

1. Cho 2 đa thức:
P(x)=5x^3-3x+7-x

Q(x)=-5x^3+2x-3+2x-x^2-2
a.Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x). Tìm đa thức M(x)=P(x)+Q(x)
b.Tìm nghiệm của hai đa thức M(x)

in progress 0
niczorrrr 1 year 2020-11-21T01:32:03+00:00 2 Answers 256 views -2

Answers ( )

  -8
  2020-11-21T01:34:00+00:00

  Đáp án:

  a.

  P(x)=5x³-3x+7-x = 5x³ – 4x + 7

  Q(x)=-5x³+2x-3+2x-x²-2 = -5x³ – x² + 4x – 5

  M(x)=P(x)+Q(x) = 5x³ – 4x + 7 – 5x³ – x² + 4x – 5 = -x² + 2

  b. 

  M(x) = -x² + 2 = 0 ⇔ -x² = -2 ⇔ x² = 2 ⇔ x = ±√2

  3
  2020-11-21T01:34:07+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo đa thức lớp 7 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )