1. Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu, Al tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Tính thể tích dung dịch HC

Question

1. Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu, Al tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Tính thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y?

in progress 0
Thu Hương 10 months 2020-11-10T16:33:27+00:00 3 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T16:35:21+00:00

  Mg, Cu, Al  + O2  → Các oxit

  Theo bảo toàn khối lượng ta có: mO2 = moxit – mkim loại = 3,33 – 2,13 = 1,2 gam  → nO2 = 0,0375 mol

   → nO = 2.nO2 = 0,075 mol

  Khi cho các oxit kim loại  + HCl thì bản chất là:

  O2 –  + 2H +  → H2O

  Ta có: nH+ = 2.nO2- = 2.0,075 = 0,15 mol  = nHCl  → Vdd = 0,15: 2 = 0,075 lít = 75 ml

  0
  2020-11-10T16:35:22+00:00

  Đáp án:

  $V_{HCl}=75\ ml$

  Giải thích các bước giải:

  1)

  +) Hỗn hợp oxit được tạo thành từ KL và O nên:

  $m_{O\ \text{trong oxit}}=3,33-2,13=1,2\ g$

  $\to n_O=\dfrac{1,2}{16}=0,075\ mol$

  +) $H^+$ trong HCl sẽ tác dụng với $O^{2-}\ \text{trong oxit}$ để tạo thành $H_2O$

  $2H^++O^{2-} \to H_2O$

  $n_{HCl}=n_{H^+}=2n_O=0,075.2=0,15\ mol$

  $\to V_{HCl}=\dfrac{0,15}2=0,075\ l=75\ ml$

 1. Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cho 2.13 gam hỗn hợp x gồm 3 kim loại mg cu al các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )