1 chiếc máy bay xuất phát từ Hà Nội bay thẳng theo hướng Bắc 1000km rồi dẽ sang hướng Đông 1000km , sau đó về hướng Nam 1000km cuối cùng sang hướng Tâ

Question

1 chiếc máy bay xuất phát từ Hà Nội bay thẳng theo hướng Bắc 1000km rồi dẽ sang hướng Đông 1000km , sau đó về hướng Nam 1000km cuối cùng sang hướng Tây 1000km . Hỏi máy bay dó có chở về đúng nơi xuất phát không ?

in progress 0
Acacia 11 months 2020-10-30T06:37:53+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T06:39:49+00:00

  giải:

  ta có máy bay xuất phát từ Hà Nội bay thẳng theo hướng Bắc 1000km rồi dẽ sang hướng Đông 1000km , sau đó về hướng Nam 1000km cuối cùng sang hướng Tây 1000km.

  => nó bay 4 hướng Đ,T,N,B 1000km

  – nếu như máy bay xuất phát từ Hà Nội bay thẳng theo hướng Bắc 1000km rồi dẽ sang hướng Nam 1000km => nó về đúng nơi xuất phát

  – nếu như máy bay xuất phát từ Hà Nội bay thẳng theo hướng Đông 1000km rồi dẽ sang hướng Tây1000km => nó về lại đúng nơi xuất phát 1 lần nữa

  => nó cũng bay 4 hướng Đ,T,N,B 1000km

  Vậy nó có chở về đúng nơi xuất phát.

  XIN HAY NHẤT Ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )