1. Chia động từ ở thì thích hợp ( quá khứ hoặc thì hiện tại hoàn thành) a. We (visit)……………………………the capital of Canada last week.

Question

1. Chia động từ ở thì thích hợp ( quá khứ hoặc thì hiện tại hoàn thành)
a. We (visit)……………………………the capital of Canada last week.
b. We (visit)………………………………the capital of Canada once.
c. They (never, be)……………………………to Hanoi.
d. They (be)……………………………….in Hanoi yesterday.
e. I (eat)…………………………………sushi last night.
f. …………………………..you (ever, eat)……………………………sushi?

in progress 0
MichaelMet 11 months 2021-03-24T17:34:58+00:00 3 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-24T17:36:49+00:00

  1. 

  a) Visited

  b) Visits

  c) Never have been

  d) Were

  e) Ate

  f) Have you ever eat sushi ?

  HỌC TỐT !!!

  0
  2021-03-24T17:36:52+00:00

  a) visited ( last week là dấu hiệu của quá khứ)

  b) have visited ( one là dấu hiệu của hoàn thành)

  c) have never been ( never là dấu hiệu của hoàn thành)

  d) were( yesterday là dấu hiệu của quá khứ)

  e) ate ( lát night là dấu hiệu của quá khứ)

  f) Have yoy ever eaten ( ever là dấu hiệu của hoàn thành)

  CHÚC CẬU HỌC TỐT!!!

  0
  2021-03-24T17:37:07+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo quá khứ của eat các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )