1. Chép chính xác bài thơ Nam Quốc Sơn Hà theo phiên âm Hán Việt 2. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Kể tên một bài thơ mà em được học cũng

Question

1. Chép chính xác bài thơ Nam Quốc Sơn Hà theo phiên âm Hán Việt

2. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Kể tên một bài thơ mà em được học cũng được viết theo thể thơ ấy

in progress 0
Mộc Miên 6 months 2021-07-26T01:59:49+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T02:00:50+00:00

  1. Chép chính xác bài thơ Nam Quốc Sơn Hà theo phiên âm Hán Việt:

  “Nam quốc sơn hà Nam đế cư,

  Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

  Nhữ đẵng hành khan thủ bại hư”.

  2. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Kể tên một bài thơ mà em được học cũng được viết theo thể thơ ấy:

  Bài thơ trên được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt

  Bánh trôi nước

  0
  2021-07-26T02:01:01+00:00

  1.

  Núi sông nước Nam thì vua Nam ở,
  Cương giới đã ghi rành rành ở trong sách trời.
  Cớ sao lũ giặc bạo ngược kia dám tới xâm phạm?
  Chúng bay hãy chờ xem, thế nào cũng chuốc lấy bại vong.

  2. Bài thơ trên được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt

  Bánh trôi nước, Cảnh khuya.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )