1 Cây xanh hô hấp vào thời gian nào trong ngày? A. Chỉ hô hấp vào ban đêm B. Chỉ hô hấp vào buổi sáng C. Hô hấp suốt ngày đêm D. Chỉ hô hấp vào ban ng

Question

1
Cây xanh hô hấp vào thời gian nào trong ngày?
A. Chỉ hô hấp vào ban đêm
B. Chỉ hô hấp vào buổi sáng
C. Hô hấp suốt ngày đêm
D. Chỉ hô hấp vào ban ngày
2
Nhóm nào dưới đây gồm những bộ phận của cây xanh xảy ra quá trình hô hấp?
A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Hoa, quả
C. Rễ, thân
D. Lá, củ
3
Chất nào dưới đây là sản phẩm của quá trình hô hấp ở cây xanh?
A. Nước
B. Ôxi
C. Tinh bột
D. Vitamin

in progress 0
Neala 1 year 2020-12-09T01:48:49+00:00 3 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-09T01:50:46+00:00

  Đáp án:1a

  2a

  3a

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-12-09T01:50:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1 Cây xanh hô hấp vào thời gian nào trong ngày?

  A. Chỉ hô hấp vào ban đêm

  B. Chỉ hô hấp vào buổi sáng

  C. Hô hấp suốt ngày đêm

  D. Chỉ hô hấp vào ban ngày

  2 Nhóm nào dưới đây gồm những bộ phận của cây xanh xảy ra quá trình hô hấp?A. Tất cả các phương án đưa ra

  B. Hoa, quả 

  C. Rễ, thân

  D. Lá, củ

  3 Chất nào dưới đây là sản phẩm của quá trình hô hấp ở cây xanh?

  A. Nước

  B. Ôxi

  C. Tinh bột

  D. Vitamin

  0
  2020-12-09T01:50:52+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo quá trình hô hấp của cây các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )