1. Câu thơ: “Một tiếng chim kêu sáng cả rừng” thuộc kiểu ẩn dụ nào? (5 Điểm) Ẩn dụ hình thức Ẩn dụ cách thức Ẩn dụ phẩm chất Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

Question

1. Câu thơ: “Một tiếng chim kêu sáng cả rừng” thuộc kiểu ẩn dụ nào?
(5 Điểm)
Ẩn dụ hình thức
Ẩn dụ cách thức
Ẩn dụ phẩm chất
Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác
2. .Phép ẩn dụ trong khổ thơ sau được tạo bởi kiểu nào?
“Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời.
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng”.
(5 Điểm)
Ẩn dụ hình thức.
Ẩn dụ cách thức.
Ẩn dụ phẩm chất.
Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.
3.Từ “Áo chàm” trong câu thơ
“Áo chàm đưa buổi phân li
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”
thuộc kiểu hoán dụ nào?
(5 Điểm)
Lấy bộ phận để gọi toàn thể
B. Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng
C. Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật
D. Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
4.Câu “Vì lợi ích mười năm trồng cây / Vì lợi ích trăm năm trồng người” sử dụng phép hoán dụ nào?
(5 Điểm)
Phép hoán dụ lấy bộ phận gọi tên toàn thể
Phép hoán dụ lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng
Phép hoán dụ lấy dấu hiệu của sự vật để gọi tên sự vật
Phép hoán dụ lấy cái cụ thể để gọi tên cái trừu tượng
mọi ng giúp mk nhớ chỉ chọn đáp án thoi nhé

in progress 0
Philomena 2 years 2021-06-15T07:13:50+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-15T07:15:18+00:00

  1.Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

  2.Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

  3.Lấy bộ phận để gọi toàn thể

  4.Phép hoán dụ lấy cái cụ thể để gọi tên cái trìu tượng

  0
  2021-06-15T07:15:25+00:00

  1 , Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

  2, Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

  3, C. Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật

  4, Phép hoán dụ lấy cái cụ thể để gọi tên cái trừu tượng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )