1. Câu kết trong bài thơ “Lại bài viếng Vũ Thị”: “Khá trách chàng Trương khá phũ phàng” em có đồng ý vs nhận định trên k

Question

1. Câu kết trong bài thơ “Lại bài viếng Vũ Thị”: “Khá trách chàng Trương khá phũ phàng” em có đồng ý vs nhận định trên k

in progress 0
Ladonna 5 months 2021-09-02T08:42:05+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T08:43:28+00:00

  Em đồng ý với nhận định trên !

  0
  2021-09-02T08:43:40+00:00

   Có vì các chữ “khá trách”, “phũ phàng” rất nhẹ nhàng mà nhân hậu, sâu sắc. Chàng Trương thật phũ phàng đáng trách đã gây ra cái chết thàm, chết oan cho người vợ hiền thảo của mình.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )