1.cặp từ nào dưới đây là cặp từ đồng âm? A.vỗ tay – vỗ bờ B.vách đá – đá bóng C.Mắt cá – mắt lưới D.lưng núi – đau lưng 2.có thể thay từ “run rẩy” tro

Question

1.cặp từ nào dưới đây là cặp từ đồng âm?
A.vỗ tay – vỗ bờ
B.vách đá – đá bóng
C.Mắt cá – mắt lưới
D.lưng núi – đau lưng
2.có thể thay từ “run rẩy” trong câu “chỉ cần một tiếng chim hót thôi cũng đủ làm những chiếc lá liễu hoàn diệp run rẩy”
A.E lệ
B. Rụt rè
C. rung động
D.hoảng hốt

in progress 0
Cherry 2 months 2021-07-31T19:25:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T19:26:39+00:00

  1.cặp từ nào dưới đây là cặp từ đồng âm?
  A.vỗ tay – vỗ bờ
  B.vách đá – đá bóng
  C.Mắt cá – mắt lưới
  D.lưng núi – đau lưng
  2.có thể thay từ “run rẩy” trong câu “chỉ cần một tiếng chim hót thôi cũng đủ làm những chiếc lá liễu hoàn diệp run rẩy”
  A.E lệ
  B. Rụt rè
  C. rung động
  D.hoảng hốt

  0
  2021-07-31T19:26:46+00:00

  1 B

  2 C

   cho 5 sao nhé được ko nếu được

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )