1. Cách dùng used to (The use of used to) Chúng ta sử dụng used to (đã từng) khi nói về thói quen trong quá khứ nhưng nay không còn nữa. Ex: When I wa

Question

1. Cách dùng used to (The use of used to)
Chúng ta sử dụng used to (đã từng) khi nói về thói quen trong quá khứ nhưng nay không còn nữa.
Ex: When I was a child, I used to go to Suoi Tien.
(Khi còn nhỏ, tôi đã từng đi Suối Tiên.)
2. Cách thành lập Used to
– Thể khẳng định (Affirmative form): S + USED TO + V (BARE INF)
Ex: I used to live in Hue. Tôi đã từng sống ở Huế.
(nhưng giờ không còn ở đó nữa)
– Thể phủ định (Negative form): S + DIDN’T + USE TO + V (BARE INF)
Ex: My father didn’t use to smoke cigarette.
Bố tôi trước đây không hút thuốc (nhưng bây giờ bắt đầu hút thuốc).
– Thể nghi vấn (Interrogative form): DID + S + USE TO + V (BARE INF)?
Ex: Did you use to work in the post office?
(Có phải trước đây anh đã từng làm việc ở bưu điện không?)
3. Kiến thức nâng cao:
TOBE USED TO + VING+O = GET USED TO + VING+O
dùng để diễn tả việc quen dần với hành động hoặc sự việc nào đó hoặc chỉ thói quen, việc thường xảy ra ở hiện tại.
Ex: He is used to getting up early.( anh ấy quen dần với việc dạy sớm)
I get used to listening to music every evening. ( Tôi quen với việc nghe nhạc mỗi tối)
Exercise 1: Choose the best answer
1.People _____ that the earth is round before.
A. did not use to believe B. used to believing
C. would not use to believe D. were not used to believe
2.These city girls are used_____ in the field.
A. used to work B. to working C. would work D. to work
3.Formerly babies_____ of whooping cough.
A. would die B. used to die C. have died D. die
4.Newton_____ scientific books when a boy.
A. has read B. read C. had read D. used to read
5.Astronauts_____ in their spaceship, but they frequently work outside now.
A. had used to stay B. were staying
C. used to stay D. were used to stay

in progress 0
Mộc Miên 9 months 2021-04-20T14:56:26+00:00 3 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T14:58:21+00:00

  1. A

  2. B

  3. B

  4. B

  5. C

  0
  2021-04-20T14:58:23+00:00

  1. A

  2. B

  3. B

  4. D

  5/ C

  0
  2021-04-20T14:58:34+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cách sử dụng used to các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )