1 bánh xe có đường kính 60cm, bánh đà quay tròn đều với tốc độ 1200 vòng/phút . Tính chu kì, tốc độ góc, tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của 1 điểm nằ

Question

1 bánh xe có đường kính 60cm, bánh đà quay tròn đều với tốc độ 1200 vòng/phút . Tính chu kì, tốc độ góc, tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của 1 điểm nằm trêm mép ngoài của bánh xe ?

in progress 0
Khải Quang 10 months 2020-11-14T22:19:32+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T22:21:23+00:00

  Đáp án:

  \(\eqalign{
  & T = 0,05s \cr
  & \omega = 40\pi \,\,\left( {rad/s} \right) \cr
  & v = 12\pi \,\,\left( {m/s} \right) \cr
  & {a_{ht}} = 480{\pi ^2}\,\,\,\left( {m/{s^2}} \right) \cr} \)

  Giải thích các bước giải:

  Bán kính: \(R = {{60} \over 2} = 30m = 0,3m\)
  Chu kì là thời gian vật quay hết 1 vòng.
  Bài cho vật quay 1200 vòng trong 1 phút (60s)
  Suy ra vật quay 1 vòng trong \({{60} \over {1200}} = 0,05s\)
  Vậy T = 0,05s
  + Chu kì: T = 0,05s
  + Tốc độ góc: \(\omega = {{2\pi } \over T} = {{2\pi } \over {0,05}} = 40\pi \,\,\left( {rad/s} \right)\)
  + Tốc độ dài: \(v = \omega R = 40\pi .0,3 = 12\pi \,\,\left( {m/s} \right)\)
  + Gia tốc hướng tâm: \({a_{ht}} = {\omega ^2}R = {\left( {40\pi } \right)^2}.0,3 = 480{\pi ^2}\,\,\,\left( {m/{s^2}} \right)\)

  0
  2020-11-14T22:21:38+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bánh đà là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )