1.bạn an đọc 1 cuốn sách có 360 trong 3 ngày.Ngày thứ 1 an đọc 1/3 số trang . Ngày thứ 2 an đọc 5/8 số trang còn lại a,tính số trang an đọc vào ngày t

Question

1.bạn an đọc 1 cuốn sách có 360 trong 3 ngày.Ngày thứ 1 an đọc 1/3 số trang . Ngày thứ 2 an đọc 5/8 số trang còn lại
a,tính số trang an đọc vào ngày thứ 3
b, tính tỉ số phần trăm số trang bạn an đọc trong ngày thứ 3 so với tổng số trang
2.trên cùngng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia ox vẽ tia oy và oz sao cho góc xoy=30 độ, góc xoz =60 độ
a, tính số đo góc yoz
b,vẽ tia ox’ là tia đối của ox, vẽ tia oy’ là tia đối của oy và tia oz’ là tia đối của oz.tính x’oy’ , x’oz’,y’oz’
?
c,tia oy có phải là tia phân giác của góc x’oz’ ko?vìa sao?
giúp mik ạ mik cb nộp bài r

0
Farah 1 year 2020-10-21T02:22:38+00:00 0 Answers 39 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )