1 bài toán về xác suất

Question

1 bài toán về xác suất
1-bai-toan-ve-ac-suat

in progress 0
Trung Dũng 9 months 2021-05-07T03:30:13+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T03:31:15+00:00

  Đáp án: `3,1579`

   

  Giải thích các bước giải:

   $n(\Omega)= C^3_{21}$

  Gọi `A` là biến cố lấy được đúng 4 bi trắng. 3 bi đen, 1 bi vàng:

  Lấy 4 bi trắng từ 6 bi trắng, 3 bi đen từ 7 bi đen và 1 bi vàng từ 8 bi vàng:

  `=> n(A) = C_6^4.C_7^3.C_8^1= 4200 `

  `=> P(A) =\frac{4200}{C_{21}^3} = \frac{60}{19} ≈3,1579`

  Vậy xác suất để lấy được đúng 4 bi trắng, 3 bi đen là `3,1579`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )