1 . Xác định chỉ từ trong câu sau đây ? Và cho biết ý nghĩa của chúng ? Chức vụ của chúng . a, Đó là một điều chắc chắn . b, Từ đó nhuệ khí của nghĩa

Question

1 . Xác định chỉ từ trong câu sau đây ? Và cho biết ý nghĩa của chúng ? Chức vụ của chúng .
a, Đó là một điều chắc chắn .
b, Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày càng tăng .
IN ĐẬM HOẶC GẠCH CHÂN CHỈ TỪ NHA HOẶC GIẢI THÍCH BÊN DƯỚI
THANK

in progress 0
Diễm Thu 2 months 2021-08-01T03:21:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T03:22:59+00:00

  a) Chỉ từ : Đó 

  Ý nghĩa chỉ không gian

  Chức vụ làm chủ ngữ

  b) Chỉ từ : đó

  Ý  nghĩa chỉ thời gian

  Chức vụ làm trạng ngữ

  CHO MIK XIN CTLHN VỚI Ạ

  Năn nỉ bn đó

  0
  2021-08-01T03:23:09+00:00

  a, Đó là một điều chắc chắn .

  Chỉ từ “đó” giữ chức vụ chủ ngữ, nó xác định vị trí sự việc trong không gian

  b, Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày càng tăng .

  Chỉ từ “Từ đó”chức vụ trạng ngữ, nó xác định thời gian diễn ra sự việc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )