1)xác định a,b để đồ thị hàm số y=ax+b đi qua các điểm a) qua A(2,-1)và song song Ox b) qua ( 2,3) và song song với d:y=3x-1

Question

1)xác định a,b để đồ thị hàm số y=ax+b đi qua các điểm
a) qua A(2,-1)và song song Ox
b) qua ( 2,3) và song song với d:y=3x-1

in progress 0
Latifah 1 year 2020-10-18T17:59:44+00:00 2 Answers 140 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T18:01:35+00:00

  Đáp án:

   b. \(\left( d \right):y = 3x – 3\)

  Giải thích các bước giải:

  a. Do đồ thị hàm số (d) đi qua A(2;-1)

  \(\begin{array}{l}
   \to Thay:x = 2;y =  – 1\\
   \to \left( d \right): – 1 = 2a + b\left( 1 \right)
  \end{array}\)

  Do (d) // Ox

  ⇒ x=0

  Thay x=0 vào (d) ta được: y=b=-1

  Thay: b=-1 vào (1) ta được a=0

  ⇒(d) : y=-1

  b. Do (d’) // y=3x-1

  \( \to \left\{ \begin{array}{l}
  a = 3\\
  b \ne  – 1
  \end{array} \right.\)

  Do (d’) đi qua A(2;3)

  \(\begin{array}{l}
   \to Thay:x = 2;y = 3\\
   \to \left( d \right):3 = 3.2 + b\\
   \to b =  – 3\left( {TM} \right)\\
   \to \left( d \right):y = 3x – 3
  \end{array}\)

  0
  2020-10-18T18:01:37+00:00

  a, 

  Đồ thị song song Ox có dạng $d: y=m$ 

  $A\in d\Rightarrow m=-1$

  Vậy $y=-1$

  b, 

  $d: y=ax+b // y=3x-1$

  $\Rightarrow a=3; b\ne -1$

  $(2;3)\in d\Rightarrow 3.2+b=3$

  $\Leftrightarrow b=-3$ (TM)

  Vậy $d: y=3x-3$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )