1.A heathY B.grocerY c.nearbY d.energY 2.A FinishED B.playED c.preferrED d.freED 3.A. mOUnt

Question

1.A heathY B.grocerY c.nearbY d.energY
2.A FinishED B.playED c.preferrED d.freED
3.A. mOUnt C.cUOntry d.grOUnd d.fOUnd
Nhấn trọng âm
1.designer 2.mechanic 3.engineer 4.mucician
1.attention 2.pollution 3.holiday 4.effective
Các bạn giúp mình nhé mình cho câu trả lời hay nhất cho bạn nào vừa có đáp án vừa có giải thich nha

in progress 0
Thành Đạt 10 months 2021-03-07T18:39:02+00:00 3 Answers 122 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-07T18:40:57+00:00

  Xin câu trả lời hay nhất ạ

  Bài mk làm đúng khẳng định

  1-a-heathy-b-grocery-c-nearby-d-energy-2-a-finished-b-played-c-preferred-d-freed-3-a-mount

  0
  2021-03-07T18:41:00+00:00

  1. B(ay)

  2. C ( câu đều a, b, c giữ nguyên chủ đều thên ed còn C thên r và ed)

  3. C( â còn lại vần au)

  Nhấn trọng âm

  1.3( do dấu trọng âm khi gặp từ giống nhau vd: ee ii,  aa, oo thì ở chính nó)

  2.3(holiday vần 1 còn nhiu vần 2)

  0
  2021-03-07T18:41:08+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nearby là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )