[x-(1)/(5) ^2] =(4)/(25) Giúp mik vs

Question

[x-(1)/(5) ^2] =(4)/(25)
Giúp mik vs

in progress 0
Cherry 1 year 2020-10-13T18:30:16+00:00 1 Answers 92 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T18:31:29+00:00

  `[x-(1/5) ^2] =(4)/(25)`

  `x-1/25=4/25`

  `x=4/25+1/25`

  `x=1/5`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )