1)(5/2+x) ³=-1/8 2)Người ta dùng 3/8 miếng đất để trồng cây ăn trái,1/4 miếng đất để trồng hoa,1/6 miếng đất để xây nhà a)Tìm số phần đất để xây nhà

Question

1)(5/2+x) ³=-1/8
2)Người ta dùng 3/8 miếng đất để trồng cây ăn trái,1/4 miếng đất để trồng hoa,1/6 miếng đất để xây nhà
a)Tìm số phần đất để xây nhà
b)Nếu miếng đất có diện tích là 4800 mét vuông.Hảy tính diện tích xây nhà?
Các bạn biết bài nào thì chỉ ạ cảm ơn nhiều

in progress 0
Khoii Minh 2 tháng 2021-04-22T07:35:19+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án + Giải thích các bước giải:

  1)

  `( 5/2 + x ) ^3 = -1/8`

  `to ( 5/2 + x ) ^3 = (-1/2)^3`

  `to 5/2 + x = -1/2`

  `to x = -1/2 – 5/2`

  `to x = -3`

  Vậy `x = -3`

  2)

  a)

  Số phần đất để xây nhà là :

  `1 – 3/8 – 1/4 – 1/6 = 5/24` (phần)

  b)

  Diện tích để xây nhà là :

  `4 \ 800 xx 5/24 = 1 \ 000 \ \ \ (m^2)`

  Đáp số : ….

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2)Người ta dùng 3/8 miếng đất để trồng cây ăn trái,1/4 miếng đất để trồng hoa,1/6 miếng đất để làm chân nuôi,phần còn lại để xây nhà. a)Tìm số phần đất để xây nhà )Nếu miếng đất có dt là 4800m2 ,Hảy tính dt nhà

  1-5-2-1-8-2-nguoi-ta-dung-3-8-mieng-dat-de-trong-cay-an-trai-1-4-mieng-dat-de-trong-hoa-1-6-mien

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )