`1/4 . 23/4 + 2 = ????????????`

Question

`1/4 . 23/4 + 2 = ????????????`

in progress 0
Amity 2 tháng 2021-05-03T22:50:15+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  1. Đáp án+Giải thích các bước giải:

    $\dfrac{1}{4}.\dfrac{23}{4}+2\\=\dfrac{23}{16}+\dfrac{32}{16}\\=\dfrac{55}{16}$

  2. Đáp án + Giải thích các bước giải:

     `1/4 . 23/4 + 2 = 23/16 + 2 =23/16 + 32/16 = 55/16`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )