(1-3)(5-7)(9-11)……..(2017-2019)(2021-2023)

Question

(1-3)(5-7)(9-11)……..(2017-2019)(2021-2023)

in progress 0
Tài Đức 9 months 2021-04-25T13:45:19+00:00 2 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T13:46:51+00:00

  `(1-3)(5-7)(9-11)…(2017-2019)(2021-2023)`

  `= -2.(-2)….(-2)`

  Có số số hạng là :

  `(2023-1):2+1= 1012 ( số)

  Vì mỗi nhóm có 2 số nên có tất cả số nhóm là:

  `1012:2= 506` (nhóm)

  `=> (1-3)(5-7)(9-11)…(2017-2019)(2021-2023) = 506. (-2) = -1012`

  Vậy…

   

  0
  2021-04-25T13:47:09+00:00

  $#Dino$

  `(1-3)(5-7)(9-11)…(2017-2019)(2021-2023)`

  `=(-2)xx(-2)xx(-2)xx…xx(-2)xx(-2)`

  Tổng cặp số là:  `[(2023-1):2+1]:2=506`

  `=(-2)^506`

  `=2^506`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )