|x-1|+3 = 5 :3 tìm x nhé :D

Question

|x-1|+3 = 5 :3
tìm x nhé 😀

in progress 0
Thu Giang 2 years 2020-12-25T20:15:31+00:00 3 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-25T20:17:29+00:00

  `|x-1|+3 = 5`

  `|x-1| = 5 – 3`

  `|x-1| = 2`

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x-1=2\\x-1=-2\end{array} \right.\)

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x=2+1\\x=-2+1\end{array} \right.\) 

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-1\end{array} \right.\) 

  Xin hay nhất !

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì | x -1 | + 3 = 5

  => | x – 1| = 5 – 3

  => | x- 1 | = 2 , mà 2 > 0

  => x – 1 = 2 hoặc x – 1 = -2

   +, Nếu x – 1 = 2

  => x = 1 +2

  => x = 3

   +, Nếu x -1 = -2

  => x = -2 + 1

  => x = -1

                   Vậy x thuộc { -1 ; 3 }

                           Cho mik ctlhn nha !

  0
  2020-12-25T20:17:37+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 199 bài văn hay lớp 7 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )