1/3.4 + 1/4.5+…+1/x.(x+1)=3/10 Tìm x

Question

1/3.4 + 1/4.5+…+1/x.(x+1)=3/10
Tìm x

in progress 0
Thiên Di 2 tháng 2021-05-05T17:38:51+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

 1. $`<=>\dfrac{1}{3.4}+\dfrac{1}{4.5}+\dfrac{1}{5.6}+…+\dfrac{1}{x\left(x+1\right)}=\dfrac{3}{10}$

  $<=>\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}+…+\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{3}{10}.$

  $<=>\dfrac{1}{3}+\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{4}\right)+\left(\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{5}\right)+\left(\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{6}\right)+…+\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}\right)-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{3}{10}$.

  $<=>\dfrac{1}{3}+0+0+0+…+0-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{3}{10}.$

  $<=>\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{3}{10}.$

  $<=>\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{3}-\dfrac{3}{10}.$

  $<=>\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{10}{30}-\dfrac{9}{30}.$

  $<=>\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{30}.$

  $\Rightarrow x+1=30.$

  $\Rightarrow x=30-1=29.$

  $Vậy x=29.$

 2. $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `(1)/(3.4)+(1)/(4.5)+…+(1)/(x.(x+1))=(3)/(10)` `(ĐK:x\ne{0;-1})`

  `=>(1)/(3)-(1)/(4)+(1)/(4)-(1)/(5)+….+(1)/(x)-(1)/(x+1)=(3)/(10)`

  `=>(1)/(3)-(1)/(x+1)=(3)/(10)`

  `=>(1)/(x+1)=(1)/(3)-(3)/(10)`

  `=>(1)/(x+1)=(1)/(30)`

  `=>x+1=30`

  `=>x=29(TM)`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )