(-1-x)^2 phân tích ra là j ạ

Question

(-1-x)^2 phân tích ra là j ạ

in progress 0
Amity 9 months 2020-11-02T13:20:22+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-02T13:21:23+00:00

  Đáp án:

   `(-1 – x)^2`

  `= [-(x + 1)]^2`

  `= (x + 1)^2`

  `= x^2 + 2x + 1`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-11-02T13:22:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(-1-x)^2`

  `=(x+1)^2`

  `=x^2+2x+1`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )