x:(-1/2)mu 3 bang -1\2

Question

x:(-1/2)mu 3 bang -1\2

in progress 0
Orla Orla 1 year 2020-11-28T11:08:14+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T11:09:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  1-2-mu-3-bang-1-2

  0
  2020-11-28T11:10:09+00:00

  x : ($\frac{-1}{2}$)³ = $\frac{-1}{2}$ 

                                x = $\frac{-1}{2}$ . ($\frac{-1}{2}$)³

                                x = $(\frac{-1}{2})^{4}$ 

                                x = $\frac{1}{16}$

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )