1+2+3+…+999 tính tổng

Question

1+2+3+…+999 tính tổng

in progress 0
Tryphena 8 tháng 2020-10-17T21:47:43+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  1. $1+2+3+…+999=999(1+999):2$

    $=999×1000:2=999×500=499500$

  2. Số các số hạng là:

    $(999-1):1+1=999$ (số hạng)

    Tổng: $\dfrac{(999+1).999}{2}=\dfrac{1000.999}{2}=\dfrac{999000}{2}=499500$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )