(x+1)+(x+2)+…+(x+20)=510

Question

(x+1)+(x+2)+…+(x+20)=510

in progress 0
Doris 2 years 2020-10-31T03:27:06+00:00 2 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T03:28:06+00:00

  (x+1)+(x+2)+…+(x+20)=510

  => x +1 x +2 + x + 3 +…….+ x + 20 = 510

  => (x+x+x+…+x) + (1+2+3+….+20) = 510

  => 20x + [(20-1):1+1] . (20+1) : 2 = 510

  => 20x + 20 . 21 : 2 = 510

  => 20x + 210 = 510

  => 20x = 300

  => x = 15

  XIN HAY NHẤT Ạ

   

  0
  2020-10-31T03:28:49+00:00

  `(x+1)+(x+2)+…+(x+20)=510`

  ` x +1 x +2 + x + 3 +…….+ x + 20 = 510`

  ` (x+x+x+…+x) + (1+2+3+….+20) = 510`

   `20x + [(20-1):1+1] . (20+1) : 2 = 510`

   `20x + 20 . 21 : 2 = 510`

   `20x + 210 = 510`

   `20x = 300`

       `x = 15`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )