1. X 2. X+2 3.X+4 so X+X+2+X+4>51

Question

1. X
2. X+2
3.X+4
so X+X+2+X+4>51

in progress 0
RuslanHeatt 1 year 2021-07-29T00:24:41+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T00:25:51+00:00

  Answer:

  X-4+2<7=8-10÷4=5

  Step-by-step explanation:

  ummm yea

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )