1/2.(2x-1/3)+2-(1/2x-1)=3/4x+1/2

Question

1/2.(2x-1/3)+2-(1/2x-1)=3/4x+1/2

in progress 0
Farah 1 year 2020-10-21T14:42:22+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T14:43:55+00:00

  `1/2(2x-1/3)+2-(1/2x-1)=3/4x+1/2`

  `⇒x-1/6+2-1/2x+1=3/4x+1/2`

  `⇒x-3/4x-1/2x=1/2+1/6-1-2`

  `⇒-1/4x=-7/3`

  `⇒x=(-7)/3:(-1)/4=28/3`

  Vậy `x=28/3`

   

  0
  2020-10-21T14:44:00+00:00

  Đây ạ
  1-2-2-1-3-2-1-2-1-3-4-1-2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )