1) 1/6 – 2/3 + 1/2

Question

1) 1/6 – 2/3 + 1/2 2) 13/19 . 8/11 + 13/19 . 3/11 – 32/19 3) -5/9 + 7/15 + -2/11 + 4/-9 + 8/15

0
Hải Đăng 9 months 2021-05-10T13:38:49+00:00 0 Answers 6 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )