1. 0,1/5=-/-42 2. 52/2x-1=13/30 3. 1,2/30=3x+4/50 4.x+1/x-2=3/4 5.x-1/x-5=6/7 Giúp mik nhé,nhanh đúng cho tlhn nha

Question

1. 0,1/5=-/-42 2. 52/2x-1=13/30 3. 1,2/30=3x+4/50 4.x+1/x-2=3/4 5.x-1/x-5=6/7 Giúp mik nhé,nhanh đúng cho tlhn nha

in progress 0
Hưng Gia 1 year 2020-11-16T01:22:13+00:00 1 Answers 135 views 0

Answers ( )

    0
    2020-11-16T01:23:46+00:00

    Câu 3 mình ghi như vậy vì 1,2 mình ghi díu dít nên ghi lại ,bạn chép 1 dòng vào thôi nhé cái chỗ (3x+4).30=1,2.50

     

    1-0-1-5-42-2-52-2-1-13-30-3-1-2-30-3-4-50-4-1-2-3-4-5-1-5-6-7-giup-mik-nhe-nhanh-dung-cho-tlhn-n

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )