(-0,4x mũ 3 -3x mũ 2-x+1) (0,2x-4)

Question

(-0,4x mũ 3 -3x mũ 2-x+1) (0,2x-4)

in progress 0
Ben Gia 1 year 2020-11-12T21:48:05+00:00 1 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-12T21:49:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(-0,4x^3-3x^2-x+1)(0,2x-4)`

  `=-0,4x^3.0,2x+0,4x^3.4-3x^2.0,2x+3x^2.4-x.0,2x+4x+0,2x-4`

  `=-0,08x^4+1,6x^3-0,6x^3+12x^2-0,2x^2+4,2x-4`

  `=-0,08x^4+x^3+11,8x^2+4,2x-4`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )