0,21 < ……..< 0,22 . CÁC SỐ ĐỀU có thể điền là A. 0,2 ;0,3 ;0,4 B . 0,211 ; 0,213 ; 0,2201 C. 0,212 ;0,216 ;0,2102 D .0, 210 ; 0,220

Question

0,21 < ……..< 0,22 . CÁC SỐ ĐỀU có thể điền là A. 0,2 ;0,3 ;0,4 B . 0,211 ; 0,213 ; 0,2201 C. 0,212 ;0,216 ;0,2102 D .0, 210 ; 0,220 ;0 ,120 .mk cần gấp

in progress 0
Orla Orla 9 months 2021-05-07T14:56:13+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T14:57:29+00:00

  Đáp án : C. 0,212 ; 0,216 ; 0,2102

  * Giải thích : 

  – Đáp án A : 0,4 > 0,22 nên loại

  – Đáp án B : 0,2201 > 0,22 nên loại

  – Đáp án D : 0 < 0,21 nên loại

  – Chỉ có đáp án C là đúng : 0,21 < 0,212 ; 0,216 ; 0,2102 < 0,22

  0
  2021-05-07T14:58:01+00:00

  `0,21 < ……..< 0,22`

  `text{ Chọn đáp án}` `C. 0,212 ; 0,216 ; 0,2102`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )