Question
Một người bỏ ra 84000 đồng tiền vốn mua hoa quả. Sau khi bán hết số hoa quả người đó thu được số tiền là 105 000 đồng, Hỏi: a. Tiến bán hoa quả bằng bao nhiêu phần trăm tiền ...
in progress 0
9 months 3 Answers 199 views